Verbit

AIHEUTTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   aiheutan     
sinä   aiheutat     
hän   aiheuttaa     
me    aiheutamme    
te    aiheutatte    
he    aiheuttavat    

PASSIIVI
     aiheutetaan    

IMPERFEKTI         
     aiheutin     
     aiheutit     
     aiheutti     
     aiheutimme    
     aiheutitte    
     aiheuttivat    

PASSIIVI
     aiheutettiin   

PERFEKTI
olen   aiheuttanut    
olet   aiheuttanut    
on    aiheuttanut    
olemme  aiheuttaneet   
olette  aiheuttaneet   
ovat   aiheuttaneet   

PASSIIVI
on    aiheutettu    

PLUSKVAMPERFEKTI

olin   aiheuttanut    
olit   aiheuttanut    
oli   aiheuttanut    
olimme  aiheuttaneet   
olitte  aiheuttaneet   
olivat  aiheuttaneet   

PASSIIVI
oli   aiheutettu    
   
 KIELTOMUOTO
 en    aiheuta
 et    aiheuta
 ei    aiheuta
 emme   aiheuta
 ette   aiheuta
 eivät   aiheuta


 ei    aiheuteta

  
 en    aiheuttanut
 et    aiheuttanut
 ei    aiheuttanut
 emme   aiheuttaneet
 ette   aiheuttaneet
 eivät   aiheuttaneet


 ei    aiheutettu


 en  ole aiheuttanut
 et  ole aiheuttanut
 ei  ole aiheuttanut
 emme ole aiheuttaneet
 ette ole aiheuttaneet
 eivät ole aiheuttaneet


 ei  ole aiheutettu en  ollut aiheuttanut
 et  ollut aiheuttanut
 ei  ollut aiheuttanut
 emme olleet aiheuttaneet
 ette olleet aiheuttaneet
 eivät olleet aiheuttaneet


 ei  ollut aiheutettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   aiheuttaisin   
sinä   aiheuttaisit   
hän   aiheuttaisi    
me    aiheuttaisimme  
te    aiheuttaisitte  
he    aiheuttaisivat  

PASSIIVI
     aiheutettaisiin  

PERFEKTI
olisin  aiheuttanut    
olisit  aiheuttanut    
olisi  aiheuttanut    
olisimme aiheuttaneet   
olisitte aiheuttaneet   
olisivat aiheuttaneet   

PASSIIVI
olisi  aiheutettu    
   
 
 en    aiheuttaisi
 et    aiheuttaisi
 ei    aiheuttaisi
 emme   aiheuttaisi
 ette   aiheuttaisi
 eivät   aiheuttaisi


 ei    aiheutettaisi


 en  olisi aiheuttanut
 et  olisi aiheuttanut
 ei  olisi aiheuttanut
 emme olisi aiheuttaneet
 ette olisi aiheuttaneet
 eivät olisi aiheuttaneet


 ei  olisi aiheutettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   aiheuttanen    
sinä   aiheuttanet    
hän   aiheuttanee    
me    aiheuttanemme   
te    aiheuttanette   
he    aiheuttanevat   

PASSIIVI
     aiheutettaneen  

PERFEKTI
lienen  aiheuttanut    
lienet  aiheuttanut    
lienee  aiheuttanut    
lienemme aiheuttaneet   
lienette aiheuttaneet   
lienevät aiheuttaneet   

PASSIIVI
lienee  aiheutettu    
   
 
 en    aiheuttane
 et    aiheuttane
 ei    aiheuttane
 emme   aiheuttane
 ette   aiheuttane
 eivät   aiheuttane


 ei    aiheutettane


 en  liene aiheuttanut
 et  liene aiheuttanut
 ei  liene aiheuttanut
 emme liene aiheuttaneet
 ette liene aiheuttaneet
 eivät liene aiheuttaneet


 ei  liene aiheutettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  aiheuta      
(hän)  aiheuttakoon   
(me)   aiheuttakaamme  
(te)   aiheuttakaa    
(he)   aiheuttakoot   
 
PASSIIVI
     aiheutettakoon  

PERFEKTI

ole   aiheuttanut    
olkoon  aiheuttanut    
olkaamme aiheuttaneet   
olkaa  aiheuttaneet   
olkoot  aiheuttaneet   

PASSIIVI

olkoon  aiheutettu    
   
 

 älä    aiheuta
 älköön  aiheuttako
 älkäämme aiheuttako
 älkää   aiheuttako
 älkööt  aiheuttako


 älköön  aiheutettako älä   ole aiheuttanut
 älköön  olko aiheuttanut
 älkäämme olko aiheuttaneet
 älkää  olko aiheuttaneet
 älkööt  olko aiheuttaneet älköön  olko aiheutettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     aiheuttaa     

Pitempi muoto:       
     aiheuttaakseni  
     aiheuttaaksesi
     aiheuttaaksensa
     aiheuttaaksemme
     aiheuttaaksenne
     aiheuttaaksensa

III INFINITIIVI      

inessiivi  aiheuttamassa 
elatiivi   aiheuttamasta 
illatiivi  aiheuttamaan 
adessiivi  aiheuttamalla
abessiivi  aiheuttamatta 
instruktiivi aiheuttaman  
              
Passiivi
instruktiivi aiheutettaman 
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   aiheuttaessa
 instruktiivi aiheuttaen

 Passiivi
 inessiivi   aiheutettaessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  aiheuttaminen
 partitiivi  aiheuttamista
    

 I partisiippi
 aktiivi    aiheuttava
 passiivi   aiheutettava

 II partisiippi
 aktiivi    aiheuttanut
 passiivi   aiheutettu