Verbit

AIKAANSAADA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   aikaansaan    
sinä   aikaansaat    
hän   aikaansaa     
me    aikaansaamme   
te    aikaansaatte   
he    aikaansaavat   

PASSIIVI
     aikaansaadaan   

IMPERFEKTI         
     aikaansain    
     aikaansait    
     aikaansai     
     aikaansaimme   
     aikaansaitte   
     aikaansaivat   

PASSIIVI
     aikaansaatiin   

PERFEKTI
olen   aikaansaanut   
olet   aikaansaanut   
on    aikaansaanut   
olemme  aikaansaaneet   
olette  aikaansaaneet   
ovat   aikaansaaneet   

PASSIIVI
on    aikaansaatu    

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   aikaansaanut   
olit   aikaansaanut   
oli   aikaansaanut   
olimme  aikaansaaneet   
olitte  aikaansaaneet   
olivat  aikaansaaneet   

PASSIIVI
oli   aikaansaatu    
   
 KIELTOMUOTO
 en    aikaansaa
 et    aikaansaa
 ei    aikaansaa
 emme   aikaansaa
 ette   aikaansaa
 eivät   aikaansaa


 ei    aikaansaada

  
 en    aikaansaanut
 et    aikaansaanut
 ei    aikaansaanut
 emme   aikaansaaneet
 ette   aikaansaaneet
 eivät   aikaansaaneet


 ei    aikaansaatu


 en  ole aikaansaanut
 et  ole aikaansaanut
 ei  ole aikaansaanut
 emme ole aikaansaaneet
 ette ole aikaansaaneet  
 eivät ole aikaansaaneet


 ei  ole aikaansaatu


 en  ollut aikaansaanut
 et  ollut aikaansaanut
 ei  ollut aikaansaanut
 emme olleet aikaansaaneet
 ette olleet aikaansaaneet
 eivät olleet aikaansaaneet


 ei  ollut aikaansaatu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   aikaansaisin   
sinä   aikaansaisit   
hän   aikaansaisi    
me    aikaansaisimme  
te    aikaansaisitte  
he    aikaansaisivat  

PASSIIVI
     aikaansaataisiin 

PERFEKTI
olisin  aikaansaanut   
olisit  aikaansaanut   
olisi  aikaansaanut   
olisimme aikaansaaneet   
olisitte aikaansaaneet   
olisivat aikaansaaneet   

PASSIIVI
olisi  aikaansaatu    
   
 
 en    aikaansaisi
 et    aikaansaisi
 ei    aikaansaisi
 emme   aikaansaisi
 ette   aikaansaisi
 eivät   aikaansaisi


 ei    aikaansaataisi


 en  olisi aikaansaanut
 et  olisi aikaansaanut
 ei  olisi aikaansaanut
 emme olisi aikaansaaneet
 ette olisi aikaansaaneet
 eivät olisi aikaansaaneet


 ei  olisi aikaansaatu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   aikaansaanen   
sinä   aikaansaanet   
hän   aikaansaanee   
me    aikaansaanemme  
te    aikaansaanette  
he    aikaansaanevat  

PASSIIVI
     aikaansaataneen  

PERFEKTI
lienen  aikaansaanut   
lienet  aikaansaanut   
lienee  aikaansaanut   
lienemme aikaansaaneet   
lienette aikaansaaneet   
lienevät aikaansaaneet   

PASSIIVI
lienee  aikaansaatu    
   
 
 en    aikaansaane
 et    aikaansaane
 ei    aikaansaane
 emme   aikaansaane
 ette   aikaansaane
 eivät   aikaansaane


 ei    aikaansaatane


 en  liene aikaansaanut
 et  liene aikaansaanut
 ei  liene aikaansaanut
 emme liene aikaansaaneet
 ette liene aikaansaaneet
 eivät liene aikaansaaneet


 ei  liene aikaansaatu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  aikaansaa     
(hän)  aikaansaakoon   
(me)   aikaansaakaamme  
(te)   aikaansaakaa   
(he)   aikaansaakoot   

PASSIIVI
     aikaansaatakoon  

PERFEKTI

ole   aikaansaanut   
olkoon  aikaansaanut   
olkaamme aikaansaaneet   
olkaa  aikaansaaneet   
olkoot  aikaansaaneet   

PASSIIVI

olkoon  aikaansaatu    
   
 

 älä    aikaansaa
 älköön  aikaansaako
 älkäämme aikaansaako
 älkää   aikaansaako
 älkööt  aikaansaako


 älköön  aikaansaatako älä   ole aikaansaanut
 älköön  olko aikaansaanut
 älkäämme olko aikaansaaneet
 älkää  olko aikaansaaneet
 älkööt  olko aikaansaaneet älköön  olko aikaansaatu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     aikaansaada    

Pitempi muoto:       
     aikaansaadakseni 
     aikaansaadaksesi
     aikaansaadakseen
     aikaansaadaksemme
     aikaansaadaksenne
     aikaansaadakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  aikaansaamassa 
elatiivi   aikaansaamasta 
illatiivi  aikaansaamaan 
adessiivi  aikaansaamalla
abessiivi  aikaansaamatta 
instruktiivi aikaansaaman 
              
Passiivi
instruktiivi aikaansaataman 
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   aikaansaadessa
 instruktiivi aikaansaaden

 Passiivi
 inessiivi   aikaansaataessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  aikaansaaminen
 partitiivi  aikaansaamista
    

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    aikaansaava
 passiivi   aikaansaatava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    aikaansaanut
 passiivi   aikaansaatu