Verbit

AIKOA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   aion       
sinä   aiot       
hän   aikoo       
me    aiomme      
te    aiotte      
he    aikovat      

PASSIIVI
     aiotaan      

IMPERFEKTI         
     aioin       
     aioit       
     aikoi       
     aioimme      
     aioitte      
     aikoivat     

PASSIIVI
     aiottiin     

PERFEKTI
olen   aikonut      
olet   aikonut      
on    aikonut      
olemme  aikoneet     
olette  aikoneet     
ovat   aikoneet     

PASSIIVI
on    aiottu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   aikonut      
olit   aikonut      
oli   aikonut      
olimme  aikoneet     
olitte  aikoneet     
olivat  aikoneet     

PASSIIVI
oli   aiottu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    aio
 et    aio
 ei    aio
 emme   aio
 ette   aio
 eivät   aio


 ei    aiota

  
 en    aikonut
 et    aikonut
 ei    aikonut
 emme   aikoneet
 ette   aikoneet
 eivät   aikoneet


 ei    aiottu


 en  ole aikonut
 et  ole aikonut
 ei  ole aikonut
 emme ole aikoneet
 ette ole aikoneet
 eivät ole aikoneet


 ei  ole aiottu


 en  ollut aikonut
 et  ollut aikonut
 ei  ollut aikonut
 emme olleet aikoneet
 ette olleet aikoneet
 eivät olleet aikoneet


 ei  ollut aiottu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   aikoisin     
sinä   aikoisit     
hän   aikoisi      
me    aikoisimme    
te    aikoisitte    
he    aikoisivat    

PASSIIVI
     aiottaisiin    

PERFEKTI
olisin  aikonut      
olisit  aikonut      
olisi  aikonut      
olisimme aikoneet     
olisitte aikoneet     
olisivat aikoneet     

PASSIIVI
olisi  aiottu      
   
 
 en    aikoisi
 et    aikoisi
 ei    aikoisi
 emme   aikoisi
 ette   aikoisi
 eivät   aikoisi


 ei    aiottaisi


 en  olisi aikonut
 et  olisi aikonut
 ei  olisi aikonut
 emme olisi aikoneet
 ette olisi aikoneet
 eivät olisi aikoneet


 ei  olisi aiottu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   aikonen      
sinä   aikonet      
hän   aikonee      
me    aikonemme     
te    aikonette     
he    aikonevat     

PASSIIVI
     aiottaneen    

PERFEKTI
lienen  aikonut      
lienet  aikonut      
lienee  aikonut      
lienemme aikoneet     
lienette aikoneet     
lienevät aikoneet     

PASSIIVI
lienee  aiottu      
   
 
 en    aikone
 et    aikone
 ei    aikone
 emme   aikone
 ette   aikone
 eivät   aikone


 ei    aiottane


 en  liene aikonut
 et  liene aikonut
 ei  liene aikonut
 emme liene aikoneet
 ette liene aikoneet
 eivät liene aikoneet


 ei  liene aiottu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  aio        
(hän)  aikokoon     
(me)   aikokaamme    
(te)   aikokaa      
(he)   aikokoot     

PASSIIVI
     aiottakoon    

PERFEKTI

ole   aikonut      
olkoon  aikonut      
olkaamme aikoneet     
olkaa  aikoneet     
olkoot  aikoneet     

PASSIIVI

olkoon  aiottu      
   
 

 älä    aio
 älköön  aikoko
 älkäämme aikoko
 älkää   aikoko
 älkööt  aikoko


 älköön  aiottako älä   ole aikonut
 älköön  olko aikonut
 älkäämme olko aikoneet
 älkää  olko aikoneet
 älkööt  olko aikoneet älköön  olko aiottu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     aikoa       

Pitempi muoto:       
     aikoakseni    
     aikoaksesi
     aikoakseen
     aikoaksemme
     aikoaksenne
     aikoakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  aikomassa   
elatiivi   aikomasta   
illatiivi  aikomaan   
adessiivi  aikomalla
abessiivi  aikomatta   
instruktiivi aikoman    
              
Passiivi
instruktiivi aiottaman   
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   aikoessa
 instruktiivi aikoen

 Passiivi
 inessiivi   aiottaessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  aikominen
 partitiivi  aikomista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    aikova
 passiivi   aiottava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    aikonut
 passiivi   aiottu