Verbit

AJAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   ajan       
sinä   ajat       
hän   ajaa       
me    ajamme      
te    ajatte      
he    ajavat      

PASSIIVI
     ajetaan      

IMPERFEKTI         
     ajoin       
     ajoit       
     ajoi       
     ajoimme      
     ajoitte      
     ajoivat      

PASSIIVI
     ajettiin     

PERFEKTI
olen   ajanut      
olet   ajanut      
on    ajanut      
olemme  ajaneet      
olette  ajaneet      
ovat   ajaneet      

PASSIIVI
on    ajettu      

PLUSKVAMPERFEKTI

olin   ajanut      
olit   ajanut      
oli   ajanut      
olimme  ajaneet      
olitte  ajaneet      
olivat  ajaneet      

PASSIIVI
oli   ajettu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    aja
 et    aja
 ei    aja
 emme   aja
 ette   aja
 eivät   aja


 ei    ajeta

  
 en    ajanut 
 et    ajanut 
 ei    ajanut 
 emme   ajaneet 
 ette   ajaneet 
 eivät   ajaneet 


 ei    ajettu


 en  ole ajanut 
 et  ole ajanut 
 ei  ole ajanut 
 emme ole ajaneet 
 ette ole ajaneet 
 eivät ole ajaneet 


 ei  ole ajettu en  ollut ajanut 
 et  ollut ajanut 
 ei  ollut ajanut 
 emme olleet ajaneet 
 ette olleet ajaneet 
 eivät olleet ajaneet 


 ei  ollut ajettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   ajaisin      
sinä   ajaisit      
hän   ajaisi      
me    ajaisimme     
te    ajaisitte     
he    ajaisivat     

PASSIIVI
     ajettaisiin    

PERFEKTI
olisin  ajanut      
olisit  ajanut      
olisi  ajanut      
olisimme ajaneet      
olisitte ajaneet      
olisivat ajaneet      

PASSIIVI
olisi  ajettu      
   
 
 en    ajaisi 
 et    ajaisi 
 ei    ajaisi 
 emme   ajaisi 
 ette   ajaisi 
 eivät   ajaisi 


 ei    ajettaisi


 en  olisi ajanut 
 et  olisi ajanut 
 ei  olisi ajanut 
 emme olisi ajaneet 
 ette olisi ajaneet 
 eivät olisi ajaneet 


 ei  olisi ajettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   ajanen      
sinä   ajanet      
hän   ajanee      
me    ajanemme     
te    ajanette     
he    ajanevat     

PASSIIVI
     ajettaneen    

PERFEKTI
lienen  ajanut      
lienet  ajanut      
lienee  ajanut      
lienemme ajaneet      
lienette ajaneet      
lienevät ajaneet      

PASSIIVI
lienee  ajettu      
   
 
 en    ajane 
 et    ajane 
 ei    ajane 
 emme   ajane 
 ette   ajane 
 eivät   ajane 


 ei    ajettane


 en  liene ajanut 
 et  liene ajanut 
 ei  liene ajanut 
 emme liene ajaneet 
 ette liene ajaneet 
 eivät liene ajaneet 


 ei  liene ajettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  aja        
(hän)  ajakoon      
(me)   ajakaamme     
(te)   ajakaa      
(he)   ajakoot      

PASSIIVI
     ajettakoon    

PERFEKTI

ole   ajanut      
olkoon  ajanut      
olkaamme ajaneet      
olkaa  ajaneet      
olkoot  ajaneet      

PASSIIVI

olkoon  ajettu      
   
 

 älä    aja
 älköön  ajako 
 älkäämme ajako 
 älkää   ajako 
 älkööt  ajako 


 älköön  ajettako älä   ole ajanut 
 älköön  olko ajanut 
 älkäämme olko ajaneet 
 älkää  olko ajaneet 
 älkööt  olko ajaneet  älköön  olko ajettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     ajaa       

Pitempi muoto:       
     ajaakseni     
     ajaaksesi 
     ajaakseen
     ajaaksemme 
     ajaaksenne 
     ajaakseen 

III INFINITIIVI      

inessiivi  ajamassa   
elatiivi   ajamasta   
illatiivi  ajamaan    
adessiivi  ajamalla 
abessiivi  ajamatta   
instruktiivi ajaman    
              
Passiivi
instruktiivi ajettaman   
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   ajaessa 
 instruktiivi ajaen 

 Passiivi
 inessiivi   ajettaessa 


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  ajaminen 
 partitiivi  ajamista 
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    ajava 
 passiivi   ajettava 

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    ajanut 
 passiivi   ajettu