Verbit

AJATELLA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   ajattelen     
sinä   ajattelet     
hän   ajattelee     
me    ajattelemme    
te    ajattelette    
he    ajattelevat    

PASSIIVI
     ajatellaan    

IMPERFEKTI         
     ajattelin     
     ajattelit     
     ajatteli     
     ajattelimme    
     ajattelitte    
     ajattelivat    

PASSIIVI
     ajateltiin    

PERFEKTI
olen   ajatellut     
olet   ajatellut     
on    ajatellut     
olemme  ajatelleet    
olette  ajatelleet    
ovat   ajatelleet    

PASSIIVI
on    ajateltu     

PLUSKVAMPERFEKTI

olin   ajatellut     
olit   ajatellut     
oli   ajatellut     
olimme  ajatelleet    
olitte  ajatelleet    
olivat  ajatelleet    

PASSIIVI
oli   ajateltu     
   
 KIELTOMUOTO
 en    ajattele
 et    ajattele
 ei    ajattele
 emme   ajattele 
 ette   ajattele
 eivät   ajattele


 ei    ajatella

  
 en    ajatellut
 et    ajatellut
 ei    ajatellut
 emme   ajatelleet
 ette   ajatelleet
 eivät   ajatelleet


 ei    ajateltu


 en  ole ajatellut
 et  ole ajatellut
 ei  ole ajatellut
 emme ole ajatelleet
 ette ole ajatelleet
 eivät ole ajatelleet


 ei  ole ajateltu en  ollut ajatellut
 et  ollut ajatellut
 ei  ollut ajatellut
 emme olleet ajatelleet
 ette olleet ajatelleet
 eivät olleet ajatelleet


 ei  ollut ajateltu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   ajattelisin    
sinä   ajattelisit    
hän   ajattelisi    
me    ajattelisimme   
te    ajattelisitte   
he    ajattelisivat   

PASSIIVI
     ajateltaisiin   

PERFEKTI
olisin  ajatellut     
olisit  ajatellut     
olisi  ajatellut     
olisimme ajatelleet    
olisitte ajatelleet    
olisivat ajatelleet    

PASSIIVI
olisi  ajateltu     
   
 
 en    ajattelisi
 et    ajattelisi
 ei    ajattelisi
 emme   ajattelisi
 ette   ajattelisi
 eivät   ajattelisi


 ei    ajateltaisi


 en  olisi ajatellut
 et  olisi ajatellut
 ei  olisi ajatellut
 emme olisi ajatelleet
 ette olisi ajatelleet
 eivät olisi ajatelleet


 ei  olisi ajateltu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   ajatellen     
sinä   ajatellet     
hän   ajatellee     
me    ajatellemme    
te    ajatellette    
he    ajatellevat    

PASSIIVI
     ajateltaneen   

PERFEKTI 
lienen  ajatellut     
lienet  ajatellut     
lienee  ajatellut     
lienemme ajatelleet    
lienette ajatelleet    
lienevät ajatelleet    

PASSIIVI
lienee  ajateltu     
   
 
 en    ajatelle
 et    ajatelle
 ei    ajatelle
 emme   ajatelle
 ette   ajatelle
 eivät   ajatelle


 ei    ajateltane


 en  liene ajatellut
 et  liene ajatellut
 ei  liene ajatellut
 emme liene ajatelleet
 ette liene ajatelleet
 eivät liene ajatelleet


 ei  liene ajateltu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  ajattele     
(hän)  ajatelkoon    
(me)   ajatelkaamme   
(te)   ajatelkaa     
(he)   ajatelkoot    

PASSIIVI
     ajateltakoon   

PERFEKTI

ole   ajatellut     
olkoon  ajatellut     
olkaamme ajatelleet    
olkaa  ajatelleet    
olkoot  ajatelleet    

PASSIIVI

olkoon  ajateltu     
   
 

 älä    ajattele
 älköön  ajatelko
 älkäämme ajatelko
 älkää   ajatelko
 älkööt  ajatelko


 älköön  ajateltako älä   ole ajatellut
 älköön  olko ajatellut
 älkäämme olko ajatelleet
 älkää  olko ajatelleet
 älkööt  olko ajatelleet älköön  olko ajateltu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     ajatella     

Pitempi muoto:       
     ajatellakseni   
     ajatellaksesi
     ajatellakseen
     ajatellaksemme
     ajatellaksenne
     ajatellakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  ajattelemassa 
elatiivi   ajattelemasta 
illatiivi  ajattelemaan 
adessiivi  ajattelemalla
abessiivi  ajattelematta 
instruktiivi ajatteleman  
              
Passiivi
instruktiivi ajateltaman  
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   ajatellessa
 instruktiivi ajatellen

 Passiivi
 inessiivi   ajateltaessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  ajatteleminen
 partitiivi  ajattelemista
   

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    ajateltava
 passiivi   ajateltava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    ajatellut
 passiivi   ajateltu