Verbit

ALENTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   alennan      
sinä   alennat      
hän   alentaa      
me    alennamme     
te    alennatte     
he    alentavat     

PASSIIVI
     alennetaan    

IMPERFEKTI         
     alensin      
     alensit      
     alensi      
     alensimme     
     alensitte     
     alensivat     

PASSIIVI
     alennettiin    

PERFEKTI
olen   alentanut     
olet   alentanut     
on    alentanut     
olemme  alentaneet    
olette  alentaneet    
ovat   alentaneet    

PASSIIVI
on    alennettu     

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   alentanut     
olit   alentanut     
oli   alentanut     
olimme  alentaneet    
olitte  alentaneet    
olivat  alentaneet    

PASSIIVI
oli   alennettu     
   
 KIELTOMUOTO
 en    alenna
 et    alenna
 ei    alenna
 emme   alenna
 ette   alenna
 eivät   alenna


 ei    alenneta

  
 en    alentanut
 et    alentanut
 ei    alentanut
 emme   alentaneet
 ette   alentaneet
 eivät   alentaneet


 ei    alennettu


 en  ole alentanut
 et  ole alentanut
 ei  ole alentanut
 emme ole alentaneet
 ette ole alentaneet
 eivät ole alentaneet


 ei  ole alennettu


 en  ollut alentanut
 et  ollut alentanut
 ei  ollut alentanut
 emme olleet alentaneet
 ette olleet alentaneet
 eivät olleet alentaneet


 ei  ollut alennettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   alentaisin    
sinä   alentaisit    
hän   alentaisi     
me    alentaisimme   
te    alentaisitte   
he    alentaisivat   

PASSIIVI
     alennettaisiin  

PERFEKTI
olisin  alentanut     
olisit  alentanut     
olisi  alentanut     
olisimme alentaneet    
olisitte alentaneet    
olisivat alentaneet    

PASSIIVI
olisi  alennettu     
   
 
 en    alentaisi
 et    alentaisi
 ei    alentaisi
 emme   alentaisi
 ette   alentaisi
 eivät   alentaisi


 ei    alennettaisi


 en  olisi alentanut
 et  olisi alentanut
 ei  olisi alentanut
 emme olisi alentaneet
 ette olisi alentaneet
 eivät olisi alentaneet


 ei  olisi alennettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   alentanen     
sinä   alentanet     
hän   alentanee     
me    alentanemme    
te    alentanette    
he    alentanevat    

PASSIIVI
     alennettaneen   

PERFEKTI
lienen  alentanut     
lienet  alentanut     
lienee  alentanut     
lienemme alentaneet    
lienette alentaneet    
lienevät alentaneet    

PASSIIVI
lienee  alennettu     
   
 
 en    alentane
 et    alentane
 ei    alentane
 emme   alentane
 ette   alentane
 eivät   alentane


 ei    alennettane


 en  liene alentanut
 et  liene alentanut
 ei  liene alentanut
 emme liene alentaneet
 ette liene alentaneet
 eivät liene alentaneet


 ei  liene alennettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  alenna      
(hän)  alentakoon    
(me)   alentakaamme   
(te)   alentakaa     
(he)   alentakoot    

PASSIIVI
     alennettakoon   

PERFEKTI

ole   alentanut     
olkoon  alentanut     
olkaamme alentaneet    
olkaa  alentaneet    
olkoot  alentaneet    

PASSIIVI

olkoon  alennettu     
   
 

 älä    alenna 
 älköön  alentako
 älkäämme alentako
 älkää   alentako
 älkööt  alentako


 älköön  alennettako älä   ole alentanut
 älköön  olko alentanut
 älkäämme olko alentaneet
 älkää  olko alentaneet
 älkööt  olko alentaneet älköön  olko alennettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     alentaa      

Pitempi muoto:       
     alentaakseni   
     alentaaksesi
     alentaakseen
     alentaaksemme
     alentaaksenne
     alentaakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  alentamassa  
elatiivi   alentamasta  
illatiivi  alentamaan  
adessiivi  alentamalla
abessiivi  alentamatta  
instruktiivi alentaman   
              
Passiivi
instruktiivi alennettaman 
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   alentaessa 
 instruktiivi alentaen 

 Passiivi
 inessiivi   alennettaessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  alentaminen
 partitiivi  alentamista
   

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    alentava
 passiivi   alennettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    alentanut
 passiivi   alennettu