Verbit

ALKAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   alan       
sinä   alat       
hän   alkaa       
me    alamme      
te    alatte      
he    alkavat      

PASSIIVI
     aletaan      

IMPERFEKTI         
     aloin       
     aloit       
     alkoi       
     aloimme      
     aloitte      
     alkoivat     

PASSIIVI
     alettiin     

PERFEKTI
olen   alkanut      
olet   alkanut      
on    alkanut      
olemme  alkaneet     
olette  alkaneet     
ovat   alkaneet     

PASSIIVI
on    alettu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   alkanut      
olit   alkanut      
oli   alkanut      
olimme  alkaneet     
olitte  alkaneet     
olivat  alkaneet     

PASSIIVI
oli   alettu      
   
  KIELTOMUOTO
 en    ala
 et    ala
 ei    ala
 emme   ala
 ette   ala
 eivät   ala


 ei    aleta

  
 en    alkanut
 et    alkanut
 ei    alkanut
 emme   alkaneet
 ette   alkaneet
 eivät   alkaneet


 ei    alettu


 en  ole alkanut
 et  ole alkanut
 ei  ole alkanut
 emme ole alkaneet
 ette ole alkaneet
 eivät ole alkaneet


 ei  ole alettu


 en  ollut alkanut
 et  ollut alkanut
 ei  ollut alkanut
 emme olleet alkaneet
 ette olleet alkaneet
 eivät olleet alkaneet


 ei  ollut alettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   alkaisin     
sinä   alkaisit     
hän   alkaisi      
me    alkaisimme    
te    alkaisitte    
he    alkaisivat    

PASSIIVI
     alettaisiin    

PERFEKTI
olisin  alkanut      
olisit  alkanut      
olisi  alkanut      
olisimme alkaneet     
olisitte alkaneet     
olisivat alkaneet     

PASSIIVI
olisi  alettu      
   
 
 en    alkaisi
 et    alkaisi
 ei    alkaisi
 emme   alkaisi
 ette   alkaisi
 eivät   alkaisi


 ei    alettaisi


 en  olisi alkanut
 et  olisi alkanut
 ei  olisi alkanut
 emme olisi alkaneet
 ette olisi alkaneet
 eivät olisi alkaneet


 ei  olisi alettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   alkanen      
sinä   alkanet      
hän   alkanee      
me    alkanemme     
te    alkanette     
he    alkanevat     

PASSIIVI
     alettaneen    

PERFEKTI
lienen  alkanut      
lienet  alkanut      
lienee  alkanut      
lienemme alkaneet     
lienette alkaneet     
lienevät alkaneet     

PASSIIVI
lienee  alettu      
   
 
 en    alkane
 et    alkane
 ei    alkane
 emme   alkane
 ette   alkane
 eivät   alkane


 ei    alettane


 en  liene alkanut
 et  liene alkanut
 ei  liene alkanut  
 emme liene alkaneet
 ette liene alkaneet
 eivät liene alkaneet


 ei  liene alettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  ala        
(hän)  alkakoon     
(me)   alkakaamme    
(te)   alkakaa      
(he)   alkakoot     

PASSIIVI
     alettakoon    

PERFEKTI

ole   alkanut      
olkoon  alkanut      
olkaamme alkaneet     
olkaa  alkaneet     
olkoot  alkaneet     

PASSIIVI

olkoon  alettu      
   
 

 älä    ala
 älköön  alkako
 älkäämme alkako
 älkää   alkako
 älkööt  alkako


 älköön  alettako älä   ole alkanut
 älköön  olko alkanut
 älkäämme olko alkaneet
 älkää  olko alkaneet
 älkööt  olko alkaneet älköön  olko alettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     alkaa       

Pitempi muoto:       
     alkaakseni    
     alkaaksesi
     alkaakseen
     alkaaksemme
     alkaaksenne
     alkaakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  alkamassa   
elatiivi   alkamasta   
illatiivi  alkamaan   
adessiivi  alkamalla
abessiivi  alkamatta   
instruktiivi alkaman    
              
Passiivi
instruktiivi alettaman   
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   alkaessa
 instruktiivi alkaen

 Passiivi
 inessiivi   alettaessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  alkaminen
 partitiivi  alkamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    alkava
 passiivi   alettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    alkanut
 passiivi   alettu