Verbit

AMPUA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   ammun       
sinä   ammut       
hän   ampuu       
me    ammumme      
te    ammutte      
he    ampuvat      

PASSIIVI
     ammutaan     

IMPERFEKTI         
     ammuin      
     ammuit      
     ampui       
     ammuimme     
     ammuitte     
     ampuivat     

PASSIIVI
     ammuttiin     

PERFEKTI
olen   ampunut      
olet   ampunut      
on    ampunut      
olemme  ampuneet     
olette  ampuneet     
ovat   ampuneet     

PASSIIVI
on    ammuttu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   ampunut      
olit   ampunut      
oli   ampunut      
olimme  ampuneet     
olitte  ampuneet     
olivat  ampuneet     

PASSIIVI
oli   ammuttu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    ammu
 et    ammu
 ei    ammu
 emme   ammu
 ette   ammu
 eivät   ammu


 ei    ammuta

  
 en    ampunut
 et    ampunut
 ei    ampunut
 emme   ampuneet
 ette   ampuneet
 eivät   ampuneet


 ei    ammuttu


 en  ole ampunut
 et  ole ampunut
 ei  ole ampunut
 emme ole ampuneet
 ette ole ampuneet
 eivät ole ampuneet


 ei  ole ammuttu


 en  ollut ampunut
 et  ollut ampunut
 ei  ollut ampunut
 emme olleet ampuneet
 ette olleet ampuneet
 eivät olleet ampuneet


 ei  ollut ammuttu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   ampuisin     
sinä   ampuisit     
hän   ampuisi      
me    ampuisimme    
te    ampuisitte    
he    ampuisivat    

PASSIIVI
     ammuttaisiin   

PERFEKTI
olisin  ampunut      
olisit  ampunut      
olisi  ampunut      
olisimme ampuneet     
olisitte ampuneet     
olisivat ampuneet     

PASSIIVI
olisi  ammuttu      
   
 
 en    ampuisi
 et    ampuisi
 ei    ampuisi
 emme   ampuisi
 ette   ampuisi
 eivät   ampuisi


 ei    ammuttaisi


 en  olisi ampunut
 et  olisi ampunut
 ei  olisi ampunut
 emme olisi ampuneet
 ette olisi ampuneet
 eivät olisi ampuneet


 ei  olisi ammuttu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   ampunen      
sinä   ampunet      
hän   ampunee      
me    ampunemme     
te    ampunette     
he    ampunevat     

PASSIIVI
     ammuttaneen    

PERFEKTI
lienen  ampunut      
lienet  ampunut      
lienee  ampunut      
lienemme ampuneet     
lienette ampuneet     
lienevät ampuneet     

PASSIIVI
lienee  ammuttu      
   
 
 en    ampune
 et    ampune
 ei    ampune
 emme   ampune
 ette   ampune
 eivät   ampune


 ei    ammuttane


 en  liene ampunut
 et  liene ampunut
 ei  liene ampunut
 emme liene ampuneet
 ette liene ampuneet
 eivät liene ampuneet


 ei  liene ammuttu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  ammu       
(hän)  ampukoon     
(me)   ampukaamme    
(te)   ampukaa      
(he)   ampukoot     

PASSIIVI
     ammuttakoon    

PERFEKTI

ole   ampunut      
olkoon  ampunut      
olkaamme ampuneet     
olkaa  ampuneet     
olkoot  ampuneet     

PASSIIVI

olkoon  ammuttu      
   
 

 älä    ammu
 älköön  ampuko
 älkäämme ampuko
 älkää   ampuko
 älkööt  ampuko


 älköön  ammuttako älä   ole ampunut
 älköön  olko ampunut
 älkäämme olko ampuneet
 älkää  olko ampuneet
 älkööt  olko ampuneet älköön  olko ammuttu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     ampua       

Pitempi muoto:       
     ampuakseni    
     ampuaksesi
     ampuakseen
     ampuaksemme
     ampuaksenne
     ampuakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  ampumassa   
elatiivi   ampumasta   
illatiivi  ampumaan   
adessiivi  ampumalla
abessiivi  ampumatta   
instruktiivi ampuman    
              
Passiivi
instruktiivi ammuttaman  
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   ampuessa
 instruktiivi ampuen

 Passiivi
 inessiivi   ammuttaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  ampuminen
 partitiivi  ampumista
  

 I PARTISIIPPI 
 aktiivi    ampuva
 passiivi   ammuttava

 II PARTISIIPPI 
 aktiivi    ampunut
 passiivi   ammuttu