Verbit

ANOA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   anon       
sinä   anot       
hän   anoo       
me    anomme      
te    anotte      
he    anovat      

PASSIIVI
     anotaan      

IMPERFEKTI         
     anoin       
     anoit       
     anoi       
     anoimme      
     anoitte      
     anoivat      

PASSIIVI
     anottiin     

PERFEKTI
olen   anonut      
olet   anonut      
on    anonut      
olemme  anoneet      
olette  anoneet      
ovat   anoneet      

PASSIIVI
on    anottu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   anonut      
olit   anonut      
oli   anonut      
olimme  anoneet      
olitte  anoneet      
olivat  anoneet      

PASSIIVI
oli   anottu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    ano
 et    ano
 ei    ano
 emme   ano
 ette   ano
 eivät   ano


 ei    anota

  
 en    anonut
 et    anonut
 ei    anonut
 emme   anoneet
 ette   anoneet
 eivät   anoneet


 ei    anottu


 en  ole anonut
 et  ole anonut
 ei  ole anonut
 emme ole anoneet
 ette ole anoneet
 eivät ole anoneet


 ei  ole anottu


 en  ollut anonut
 et  ollut anonut
 ei  ollut anonut
 emme olleet anoneet
 ette olleet anoneet
 eivät olleet anoneet


 ei  ollut anottu
Aktiivin konditionaali
PREESENS 
minä   anoisin      
sinä   anoisit      
hän   anoisi      
me    anoisimme     
te    anoisitte     
he    anoisivat     

PASSIIVI
     anottaisiin    

PERFEKTI
olisin  anonut      
olisit  anonut      
olisi  anonut      
olisimme anoneet      
olisitte anoneet      
olisivat anoneet      

PASSIIVI
olisi  anottu      
   
 
 en    anoisi
 et    anoisi
 ei    anoisi
 emme   anoisi
 ette   anoisi
 eivät   anoisi


 ei    anottaisi


 en  olisi anonut
 et  olisi anonut
 ei  olisi anonut
 emme olisi anoneet
 ette olisi anoneet
 eivät olisi anoneet 


 ei  olisi anottu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   anonen      
sinä   anonet      
hän   anonee      
me    anonemme     
te    anonette     
he    anonevat     

PASSIIVI
     anottaneen    

PERFEKTI
lienen  anonut      
lienet  anonut      
lienee  anonut      
lienemme anoneet      
lienette anoneet      
lienevät anoneet      

PASSIIVI
lienee  anottu      
   
 
 en    anone
 et    anone
 ei    anone
 emme   anone
 ette   anone
 eivät   anone


 ei    anottane


 en  liene anonut
 et  liene anonut
 ei  liene anonut
 emme liene anoneet
 ette liene anoneet
 eivät liene anoneet


 ei  liene anottu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  ano        
(hän)  anokoon      
(me)   anokaamme     
(te)   anokaa      
(he)   anokoot      

PASSIIVI
     anottakoon    

PERFEKTI

ole   anonut      
olkoon  anonut      
olkaamme anoneet      
olkaa  anoneet      
olkoot  anoneet      

PASSIIVI
olkoon  anottu      
   
 

 älä    ano 
 älköön  anoko
 älkäämme anoko
 älkää   anoko
 älkööt  anoko


 älköön  anottako älä   ole anonut
 älköön  olko anonut
 älkäämme olko anoneet
 älkää  olko anoneet
 älkööt  olko anoneet


 älköön  olko anottu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     anoa       

Pitempi muoto:       
     anoakseni     
     anoaksesi
     anoakseen
     anoaksemme
     anoaksenne
     anoakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  anomassa   
elatiivi   anomasta   
illatiivi  anomaan    
adessiivi  anomalla
abessiivi  anomatta   
instruktiivi anoman    
              

Passiivi          
instruktiivi anottaman   
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   anoessa
 instruktiivi anoen

 Passiivi
 inessiivi   anottaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  anominen
 partitiivi  anomista
 

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    anova
 passiivi   anottava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    anonut
 passiivi   anottu