Verbit

ANSAITA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   ansaitsen     
sinä   ansaitset     
hän   ansaitsee     
me    ansaitsemme    
te    ansaitsette    
he    ansaitsevat    

PASSIIVI
     ansaitaan     

IMPERFEKTI         
     ansaitsin     
     ansaitsit     
     ansaitsi     
     ansaitsimme    
     ansaitsitte    
     ansaitsivat    

PASSIIVI
     ansaittiin    

PERFEKTI
olen   ansainnut     
olet   ansainnut     
on    ansainnut     
olemme  ansainneet    
olette  ansainneet    
ovat   ansainneet    

PASSIIVI
on    ansaittu     

PLUSKVAMPERFEKTI

olin   ansainnut     
olit   ansainnut     
oli   ansainnut     
olimme  ansainneet    
olitte  ansainneet    
olivat  ansainneet    

PASSIIVI
oli   ansaittu     
   
 KIELTOMUOTO
 en    ansaitse
 et    ansaitse 
 ei    ansaitse
 emme   ansaitse
 ette   ansaitse
 eivät   ansaitse


 ei    ansaita 

  
 en    ansainnut
 et    ansainnut
 ei    ansainnut
 emme   ansainneet
 ette   ansainneet
 eivät   ansainneet


 ei    ansaittu  


 en  ole ansainnut
 et  ole ansainnut
 ei  ole ansainnut
 emme ole ansainneet
 ette ole ansainneet
 eivät ole ansainneet


 ei  ole ansaittu  en  ollut ansainnut
 et  ollut ansainnut
 ei  ollut ansainnut
 emme olleet ansainneet
 ette olleet ansainneet
 eivät olleet ansainneet


 ei  ollut ansaittu
Aktiivin konditionaali
PREESENS 
minä   ansaitsisin    
sinä   ansaitsisit    
hän   ansaitsisi    
me    ansaitsisimme   
te    ansaitsisitte   
he    ansaitsisivat   

PASSIIVI
     ansaittaisiin   

PERFEKTI
olisin  ansainnut     
olisit  ansainnut     
olisi  ansainnut     
olisimme ansainneet    
olisitte ansainneet    
olisivat ansainneet    

PASSIIVI
olisi  ansaittu     
   
 
 en    ansaitsisi
 et    ansaitsisi
 ei    ansaitsisi
 emme   ansaitsisi
 ette   ansaitsisi
 eivät   ansaitsisi


 ei    ansaittaisi


 en  olisi ansainnut
 et  olisi ansainnut
 ei  olisi ansainnut
 emme olisi ansainneet
 ette olisi ansainneet
 eivät olisi ansainneet


 ei  olisi ansaittu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   ansainnen     
sinä   ansainnet     
hän   ansainnee     
me    ansainnemme    
te    ansainnette    
he    ansainnevat    

PASSIIVI
     ansaittaneen   

PERFEKTI
lienen  ansainnut     
lienet  ansainnut     
lienee  ansainnut     
lienemme ansainneet    
lienette ansainneet    
lienevät ansainneet    

PASSIIVI
lienee  ansaittu     
   
 
 en    ansainne
 et    ansainne
 ei    ansainne
 emme   ansainne
 ette   ansainne
 eivät   ansainne


 ei    ansaittane


 en  liene ansainnut
 et  liene ansainnut
 ei  liene ansainnut
 emme liene ansainneet
 ette liene ansainneet
 eivät liene ansainneet


 ei  liene ansaittu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  ansaitse     
(hän)  ansaitkoon    
(me)   ansaitkaamme   
(te)   ansaitkaa     
(he)   ansaitkoot    

PASSIIVI
     ansaittakoon   

PERFEKTI

ole   ansainnut     
olkoon  ansainnut     
olkaamme ansainneet    
olkaa  ansainneet    
olkoot  ansainneet    

PASSIIVI
olkoon  ansaittu     
   
 

 älä    ansaitse 
 älköön  ansaitko
 älkäämme ansaitko
 älkää   ansaitko
 älkööt  ansaitko


 älköön  ansaittako älä   ole ansainnut
 älköön  olko ansainnut
 älkäämme olko ansainneet
 älkää  olko ansainneet
 älkööt  olko ansainneet


 älköön  olko ansaittu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     ansaita      

Pitempi muoto:       
     ansaitakseni   
     ansaitaksesi
     ansaitakseen
     ansaitaksemme
     ansaitaksenne
     ansaitakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  ansaitsemassa 
elatiivi   ansaitsemasta 
illatiivi  ansaitsemaan 
adessiivi  ansaitsemalla
abessiivi  ansaitsematta 
instruktiivi ansaitseman  
              
Passiivi
instruktiivi ansaittaman  
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   ansaitessa
 instruktiivi ansaiten

 Passiivi
 inessiivi   ansaittaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  ansaitseminen
 partitiivi  ansaitsemista
   

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    ansaitseva
 passiivi   ansaittava 

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    ansainnut
 passiivi   ansaittu