Verbit

ANTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   annan       
sinä   annat       
hän   antaa       
me    annamme      
te    annatte      
he    antavat      

PASSIIVI
     annetaan     
 
IMPERFEKTI         
     annoin      
     annoit      
     antoi       
     annoimme     
     annoitte     
     antoivat     

PASSIIVI
     annettiin     

PERFEKTI
olen   antanut      
olet   antanut      
on    antanut      
olemme  antaneet     
olette  antaneet     
ovat   antaneet     

PASSIIVI
on    annettu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   antanut      
olit   antanut      
oli   antanut      
olimme  antaneet     
olitte  antaneet     
olivat  antaneet     

PASSIIVI
oli   annettu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    anna
 et    anna
 ei    anna
 emme   anna
 ette   anna
 eivät   anna


 ei    anneta

  
 en    antanut
 et    antanut
 ei    antanut
 emme   antaneet
 ette   antaneet
 eivät   antaneet


 ei    annettu


 en  ole antanut
 et  ole antanut
 ei  ole antanut
 emme ole antaneet
 ette ole antaneet
 eivät ole antaneet


 ei  ole annettu


 en  ollut antanut
 et  ollut antanut
 ei  ollut antanut
 emme olleet antaneet
 ette olleet antaneet
 eivät olleet antaneet


 ei  ollut annettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   antaisin     
sinä   antaisit     
hän   antaisi      
me    antaisimme    
te    antaisitte    
he    antaisivat    

PASSIIVI
     annettaisiin   

PERFEKTI
olisin  antanut      
olisit  antanut      
olisi  antanut      
olisimme antaneet     
olisitte antaneet     
olisivat antaneet     

PASSIIVI
olisi  annettu      
   
 
 en    antaisi
 et    antaisi
 ei    antaisi
 emme   antaisi
 ette   antaisi
 eivät   antaisi


 ei    annettaisi


 en  olisi antanut
 et  olisi antanut
 ei  olisi antanut
 emme olisi antaneet
 ette olisi antaneet
 eivät olisi antaneet


 ei  olisi annettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   antanen      
sinä   antanet      
hän   antanee      
me    antanemme     
te    antanette     
he    antanevat     

PASSIIVI
     annettaneen    

PERFEKTI
lienen  antanut      
lienet  antanut      
lienee  antanut      
lienemme antaneet     
lienette antaneet     
lienevät antaneet     

PASSIIVI
lienee  annettu      
   
 
 en    antane
 et    antane
 ei    antane
 emme   antane
 ette   antane
 eivät   antane


 ei    annettane


 en  liene antanut
 et  liene antanut
 ei  liene antanut
 emme liene antaneet
 ette liene antaneet
 eivät liene antaneet


 ei  liene annettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  anna       
(hän)  antakoon     
(me)   antakaamme    
(te)   antakaa      
(he)   antakoot     

PASSIIVI
     annettakoon    

PERFEKTI

ole   antanut      
olkoon  antanut      
olkaamme antaneet     
olkaa  antaneet     
olkoot  antaneet     

PASSIIVI
olkoon  annettu      
   
 

 älä    anna 
 älköön  antako
 älkäämme antako
 älkää   antako
 älkööt  antako


 älköön  annettako älä   ole antanut  
 älköön  olko antanut
 älkäämme olko antaneet
 älkää  olko antaneet
 älkööt  olko antaneet


 älköön olko  annettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     antaa       
 
Pitempi muoto:       
     antaakseni    
     antaaksesi
     antaakseen
     antaaksemme
     antaaksenne
     antaakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  antamassa   
elatiivi   antamasta   
illatiivi  antamaan   
adessiivi  antamalla
abessiivi  antamatta   
instruktiivi antaman    
              
Passiivi
instruktiivi annettaman  
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   antaessa 
 instruktiivi antaen 

 Passiivi
 inessiivi   annettaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  antaminen
 partitiivi  antamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    antava
 passiivi   annettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    antanut
 passiivi   annettu