Verbit

ARVATA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   arvaan      
sinä   arvaat      
hän   arvaa       
me    arvaamme     
te    arvaatte     
he    arvaavat     

PASSIIVI
     arvataan     

IMPERFEKTI         
     arvasin      
     arvasit      
     arvasi      
     arvasimme     
     arvasitte     
     arvasivat     

PASSIIVI
     arvattiin     

PERFEKTI
olen   arvannut     
olet   arvannut     
on    arvannut     
olemme  arvanneet     
olette  arvanneet     
ovat   arvanneet     

PASSIIVI
on    arvattu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   arvannut     
olit   arvannut     
oli   arvannut     
olimme  arvanneet     
olitte  arvanneet     
olivat  arvanneet     

PASSIIVI
oli   arvattu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    arvaa
 et    arvaa
 ei    arvaa
 emme   arvaa
 ette   arvaa
 eivät   arvaa


 ei    arvata 

  
 en    arvannut
 et    arvannut
 ei    arvannut
 emme   arvanneet
 ette   arvanneet
 eivät   arvanneet


 ei    arvattu


 en  ole arvannut
 et  ole arvannut
 ei  ole arvannut
 emme ole arvanneet
 ette ole arvanneet
 eivät ole arvanneet


 ei  ole arvattu 


 en  ollut arvannut
 et  ollut arvannut
 ei  ollut arvannut
 emme olleet arvanneet
 ette olleet arvanneet
 eivät olleet arvanneet


 ei  ollut arvattu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   arvaisin     
sinä   arvaisit     
hän   arvaisi      
me    arvaisimme    
te    arvaisitte    
he    arvaisivat    

PASSIIVI
     arvattaisiin   

PERFEKTI
olisin  arvannut     
olisit  arvannut     
olisi  arvannut     
olisimme arvanneet     
olisitte arvanneet     
olisivat arvanneet     

PASSIIVI
olisi  arvattu      
   
 
 en    arvaisi
 et    arvaisi
 ei    arvaisi
 emme   arvaisi
 ette   arvaisi
 eivät   arvaisi


 ei    arvattaisi


 en  olisi arvannut
 et  olisi arvannut
 ei  olisi arvannut
 emme olisi arvanneet
 ette olisi arvanneet
 eivät olisi arvanneet


 ei  olisi arvattu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   arvannen     
sinä   arvannet     
hän   arvannee     
me    arvannemme    
te    arvannette    
he    arvannevat    

PASSIIVI
     arvattaneen    

PERFEKTI
lienen  arvannut     
lienet  arvannut     
lienee  arvannut     
lienemme arvanneet     
lienette arvanneet     
lienevät arvanneet     

PASSIIVI
lienee  arvattu      
   
 
 en    arvanne
 et    arvanne
 ei    arvanne
 emme   arvanne
 ette   arvanne
 eivät   arvanne


 ei    arvattane


 en  liene arvannut
 et  liene arvannut
 ei  liene arvannut
 emme liene arvanneet
 ette liene arvanneet
 eivät liene arvanneet


 ei  liene arvattu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  arvaa       
(hän)  arvatkoon     
(me)   arvatkaamme    
(te)   arvatkaa     
(he)   arvatkoot     

PASSIIVI
     arvattakoon    

PERFEKTI

ole   arvannut     
olkoon  arvannut     
olkaamme arvanneet     
olkaa  arvanneet     
olkoot  arvanneet     

PASSIIVI
olkoon  arvattu      
   
 

 älä    arvaa
 älköön  arvatko
 älkäämme arvatko
 älkää   arvatko
 älkööt  arvatko


 älköön  arvattako älä   ole arvannut
 älköön  olko arvannut
 älkäämme olko arvanneet
 älkää  olko arvanneet
 älkööt  olko arvanneet


 älköön  olko arvattu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     arvata      

Pitempi muoto:       
     arvatakseni    
     arvataksesi
     arvatakseen
     arvataksemme
     arvataksenne
     arvatakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  arvaamassa  
elatiivi   arvaamasta  
illatiivi  arvaamaan   
adessiivi  arvaamalla
abessiivi  arvaamatta  
instruktiivi arvaaman   
              
Passiivi
instruktiivi arvattaman  
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   arvatessa 
 instruktiivi arvaten

 Passiivi
 inessiivi   arvattaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  arvaaminen
 partitiivi  arvaamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    arvaava
 passiivi   arvattava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    arvannut
 passiivi   arvattu