Verbit

ARVOSTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   arvostan     
sinä   arvostat     
hän   arvostaa     
me    arvostamme    
te    arvostatte    
he    arvostavat    

PASSIIVI
     arvostetaan    

IMPERFEKTI         
     arvostin     
     arvostit     
     arvosti      
     arvostimme    
     arvostitte    
     arvostivat    

PASSIIVI
     arvostettiin   

PERFEKTI
olen   arvostanut    
olet   arvostanut    
on    arvostanut    
olemme  arvostaneet    
olette  arvostaneet    
ovat   arvostaneet    

PASSIIVI
on    arvostettu    

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   arvostanut    
olit   arvostanut    
oli   arvostanut    
olimme  arvostaneet    
olitte  arvostaneet    
olivat  arvostaneet    

PASSIIVI
oli   arvostettu    
   
 KIELTOMUOTO
 en    arvosta
 et    arvosta
 ei    arvosta
 emme   arvosta
 ette   arvosta
 eivät   arvosta


 ei    arvosteta

  
 en    arvostanut
 et    arvostanut
 ei    arvostanut
 emme   arvostaneet
 ette   arvostaneet
 eivät   arvostaneet


 ei    arvostettu


 en  ole arvostanut
 et  ole arvostanut
 ei  ole arvostanut
 emme ole arvostaneet
 ette ole arvostaneet
 eivät ole arvostaneet


 ei  ole arvostettu


 en  ollut arvostanut
 et  ollut arvostanut
 ei  ollut arvostanut
 emme olleet arvostaneet
 ette olleet arvostaneet
 eivät olleet arvostaneet


 ei  ollut arvostettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS 
minä   arvostaisin    
sinä   arvostaisit    
hän   arvostaisi    
me    arvostaisimme   
te    arvostaisitte   
he    arvostaisivat   

PASSIIVI
     arvostettaisiin  

PERFEKTI
olisin  arvostanut    
olisit  arvostanut    
olisi  arvostanut    
olisimme arvostaneet    
olisitte arvostaneet    
olisivat arvostaneet    

PASSIIVI
olisi  arvostettu    
   
 
 en    arvostaisi
 et    arvostaisi
 ei    arvostaisi
 emme   arvostaisi
 ette   arvostaisi
 eivät   arvostaisi


 ei    arvostettaisi


 en  olisi arvostanut
 et  olisi arvostanut
 ei  olisi arvostanut
 emme olisi arvostaneet
 ette olisi arvostaneet
 eivät olisi arvostaneet


 ei  olisi arvostettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   arvostanen    
sinä   arvostanet    
hän   arvostanee    
me    arvostanemme   
te    arvostanette   
he    arvostanevat   

PASSIIVI
     arvostettaneen  

PERFEKTI
lienen  arvostanut    
lienet  arvostanut    
lienee  arvostanut    
lienemme arvostaneet    
lienette arvostaneet    
lienevät arvostaneet    

PASSIIVI
lienee  arvostettu    
   
 
 en    arvostane
 et    arvostane
 ei    arvostane
 emme   arvostane
 ette   arvostane
 eivät   arvostane


 ei    arvostettane


 en  liene arvostanut
 et  liene arvostanut
 ei  liene arvostanut
 emme liene arvostaneet
 ette liene arvostaneet
 eivät liene arvostaneet


 ei  liene arvostettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  arvosta      
(hän)  arvostakoon    
(me)   arvostakaamme   
(te)   arvostakaa    
(he)   arvostakoot    

PASSIIVI
     arvostettakoon  

PERFEKTI

ole   arvostanut    
olkoon  arvostanut    
olkaamme arvostaneet    
olkaa  arvostaneet    
olkoot  arvostaneet    

PASSIIVI
olkoon  arvostettu    
   
 

 älä    arvosta 
 älköön  arvostako
 älkäämme arvostako
 älkää   arvostako
 älkööt  arvostako


 älköön  arvostettako älä   ole arvostanut
 älköön  olko arvostanut
 älkäämme olko arvostaneet
 älkää  olko arvostaneet
 älkööt  olko arvostaneet


 älköön  olko arvostettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     arvostaa     
 
Pitempi muoto:       
     arvostaakseni   
     arvostaaksesi
     arvostaakseen
     arvostaaksemme
     arvostaaksenne
     arvostaakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  arvostamassa 
elatiivi   arvostamasta 
illatiivi  arvostamaan  
adessiivi  arvostamalla
abessiivi  arvostamatta 
instruktiivi arvostaman  
              
Passiivi
instruktiivi arvostettaman 
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   arvostaessa
 instruktiivi arvostaen

 Passiivi
 inessiivi   arvostettaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  arvostaminen
 partitiivi  arvostamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    arvostava 
 passiivi   arvostettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    arvostanut
 passiivi   arvostettu