Verbit

ARVOSTELLA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   arvostelen    
sinä   arvostelet    
hän   arvostelee    
me    arvostelemme   
te    arvostelette   
he    arvostelevat   

PASSIIVI
     arvostellaan   

IMPERFEKTI         
     arvostelin    
     arvostelit    
     arvosteli     
     arvostelimme   
     arvostelitte   
     arvostelivat   

PASSIIVI
     arvosteltiin   

PERFEKTI
olen   arvostellut    
olet   arvostellut    
on    arvostellut    
olemme  arvostelleet   
olette  arvostelleet   
ovat   arvostelleet   

PASSIIVI
on    arvosteltu    

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   arvostellut    
olit   arvostellut    
oli   arvostellut    
olimme  arvostelleet   
olitte  arvostelleet   
olivat  arvostelleet   

PASSIIVI
oli   arvosteltu    
   
 KIELTOMUOTO
 en    arvostele
 et    arvostele
 ei    arvostele
 emme   arvostele
 ette   arvostele
 eivät   arvostele


 ei    arvostella 

  
 en    arvostellut
 et    arvostellut
 ei    arvostellut
 emme   arvostelleet
 ette   arvostelleet
 eivät   arvostelleet


 ei    arvosteltu 


 en  ole arvostellut
 et  ole arvostellut
 ei  ole arvostellut
 emme ole arvostelleet
 ette ole arvostelleet
 eivät ole arvostelleet


 ei  ole arvosteltu 


 en  ollut arvostellut
 et  ollut arvostellut
 ei  ollut arvostellut
 emme olleet arvostelleet
 ette olleet arvostelleet
 eivät olleet arvostelleet


 ei  ollut arvosteltu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   arvostelisin   
sinä   arvostelisit   
hän   arvostelisi    
me    arvostelisimme  
te    arvostelisitte  
he    arvostelisivat  

PASSIIVI
     arvosteltaisiin  

PERFEKTI
olisin  arvostellut    
olisit  arvostellut    
olisi  arvostellut    
olisimme arvostelleet   
olisitte arvostelleet   
olisivat arvostelleet   

PASSIIVI
olisi  arvosteltu    
   
 
 en    arvostelisi
 et    arvostelisi
 ei    arvostelisi
 emme   arvostelisi
 ette   arvostelisi
 eivät   arvostelisi


 ei    arvosteltaisi 


 en  olisi arvostellut
 et  olisi arvostellut
 ei  olisi arvostellut
 emme olisi arvostelleet
 ette olisi arvostelleet
 eivät olisi arvostelleet


 ei  olisi arvosteltu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   arvostellen    
sinä   arvostellet    
hän   arvostellee    
me    arvostellemme   
te    arvostellette   
he    arvostellevat   

PASSIIVI
     arvosteltaneen  

PERFEKTI
lienen  arvostellut    
lienet  arvostellut    
lienee  arvostellut    
lienemme arvostelleet   
lienette arvostelleet   
lienevät arvostelleet   

PASSIIVI
lienee  arvosteltu    
   
 
 en    arvostelle
 et    arvostelle
 ei    arvostelle
 emme   arvostelle
 ette   arvostelle
 eivät   arvostelle


 ei    arvosteltane 


 en  liene arvostellut
 et  liene arvostellut
 ei  liene arvostellut
 emme liene arvostelleet
 ette liene arvostelleet
 eivät liene arvostelleet


 ei  liene arvosteltu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  arvostele     
(hän)  arvostelkoon   
(me)   arvostelkaamme  
(te)   arvostelkaa    
(he)   arvostelkoot   

PASSIIVI
     arvosteltakoon  

PERFEKTI

ole   arvostellut    
olkoon  arvostellut    
olkaamme arvostelleet   
olkaa  arvostelleet   
olkoon  arvostelleet   

PASSIIVI
olkoon  arvosteltu    
   
 

 älä    arvostele
 älköön  arvostelko
 älkäämme arvostelko
 älkää   arvostelko
 älkööt  arvostelko


 älköön  arvosteltako  älä   ole arvostellut
 älköön  olko arvostellut
 älkäämme olko arvostelleet
 älkää  olko arvostelleet
 älkööt  olko arvostelleet


 älköön  olko arvosteltu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     arvostella    

Pitempi muoto:       
     arvostellakseni  
     arvostellaksesi
     arvostellakseen
     arvostellaksemme
     arvostellaksenne
     arvostellakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  arvostelemassa 
elatiivi   arvostelemasta 
illatiivi  arvostelemaan 
adessiivi  arvostelemalla
abessiivi  arvostelematta 
instruktiivi arvosteleman 
              
Passiivi
instruktiivi arvosteltaman 
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   arvostellessa 
 instruktiivi arvostellen 

 Passiivi
 inessiivi   arvosteltaessa 


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  arvosteleminen 
 partitiivi  arvostelemista 
    

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    arvosteleva 
 passiivi   arvosteltava 

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    arvostellut 
 passiivi   arvosteltu