Verbit

ASENNOITUA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   asennoidun    
sinä   asennoidut    
hän   asennoituu    
me    asennoidumme   
te    asennoidutte   
he    asennoituvat   

PASSIIVI
     asennoidutaan   

IMPERFEKTI         
     asennoiduin    
     asennoiduit    
     asennoitui    
     asennoiduimme   
     asennoiduitte   
     asennoituivat   

PASSIIVI
     asennoiduttiin  

PERFEKTI
olen   asennoitunut   
olet   asennoitunut   
on    asennoitunut   
olemme  asennoituneet   
olette  asennoituneet   
ovat   asennoituneet   

PASSIIVI
on    asennoiduttu   

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   asennoitunut   
olit   asennoitunut   
oli   asennoitunut   
olimme  asennoituneet   
olitte  asennoituneet   
olivat  asennoituneet   

PASSIIVI
oli   asennoiduttu   
   
 KIELTOMUOTO
 en    asennoidu
 et    asennoidu
 ei    asennoidu
 emme   asennoidu
 ette   asennoidu
 eivät   asennoidu


 ei    asennoiduta

  
 en    asennoitunut
 et    asennoitunut
 ei    asennoitunut
 emme   asennoituneet
 ette   asennoituneet
 eivät   asennoituneet


 ei    asennoiduttu


 en  ole asennoitunut
 et  ole asennoitunut
 ei  ole asennoitunut
 emme ole asennoituneet
 ette ole asennoituneet
 eivät ole asennoituneet


 ei  ole asennoiduttu


 en  ollut  asennoitunut
 et  ollut  asennoitunut
 ei  ollut  asennoitunut
 emme olleet asennoituneet
 ette olleet asennoituneet
 eivät olleet asennoituneet


 ei  ollut  asennoiduttu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   asennoituisin   
sinä   asennoituisit   
hän   asennoituisi   
me    asennoituisimme  
te    asennoituisitte  
he    asennoituisivat  

PASSIIVI
     asennoiduttaisiin 

PERFEKTI
olisin  asennoitunut   
olisit  asennoitunut   
olisi  asennoitunut   
olisimme asennoituneet   
olisitte asennoituneet   
olisivat asennoituneet   

PASSIIVI
olisi  asennoiduttu   
   
 
 en    asennoituisi
 et    asennoituisi
 ei    asennoituisi
 emme   asennoituisi
 ette   asennoituisi
 eivät   asennoituisi


 ei    asennoiduttaisi


 en  olisi asennoitunut
 et  olisi asennoitunut
 ei  olisi asennoitunut
 emme olisi asennoituneet
 ette olisi asennoituneet
 eivät olisi asennoituneet


 ei  olisi asennoiduttu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   asennoitunen   
sinä   asennoitunet   
hän   asennoitunee   
me    asennoitunemme  
te    asennoitunette  
he    asennoitunevat  

PASSIIVI
     asennoiduttaneen 

PERFEKTI
lienen  asennoitunut   
lienet  asennoitunut   
lienee  asennoitunut   
lienemme asennoituneet   
lienette asennoituneet   
lienevät asennoituneet   

PASSIIVI
lienee  asennoiduttu   
   
 
 en    asennoitune
 et    asennoitune
 ei    asennoitune
 emme   asennoitune
 ette   asennoitune
 eivät   asennoitune


 ei    asennoiduttane


 en  liene asennoitunut
 et  liene asennoitunut
 ei  liene asennoitunut
 emme liene asennoituneet
 ette liene asennoituneet
 eivät liene asennoituneet


 ei  liene asennoiduttu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  asennoidu     
(hän)  asennoitukoon   
(me)   asennoitukaamme  
(te)   asennoitukaa   
(he)   asennoitukoot   

PASSIIVI
     asennoiduttakoon 

PERFEKTI

ole   asennoitunut   
olkoon  asennoitunut   
olkaamme asennoituneet   
olkaa  asennoituneet   
olkoot  asennoituneet   

PASSIIVI
olkoon  asennoiduttu   
   
 

  älä    asennoidu
  älköön  asennoituko
  älkäämme asennoituko
  älkää   asennoituko
  älkööt  asennoituko


  älköön  asennoiduttako  älä   ole asennoitunut
  älköön  olko asennoitunut
  älkäämme olko asennoituneet
  älkää  olko asennoituneet
  älkööt  olko asennoituneet


  älköön olko asennoiduttu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     asennoitua    

Pitempi muoto:       
     asennoituakseni  
     asennoituaksesi
     asennoituakseen
     asennoituaksemme
     asennoituaksenne
     asennoituakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  asennoitumassa 
elatiivi   asennoitumasta 
illatiivi  asennoitumaan 
adessiivi  asennoitumalla
abessiivi  asennoitumatta 
instruktiivi asennoituman 
              
Passiivi
instruktiivi asennoiduttaman 
              
              
    
  II INFINITIIVI
  inessiivi   asennoituessa
  instruktiivi asennoituen

  Passiivi
  inessiivi   asennoiduttaessa


  IV INFINITIIVI
  nominatiivi  asennoituminen
  partitiivi  asennoitumista
    

  I PARTISIIPPI
  aktiivi    asennoituva
  passiivi   asennoiduttava

 II PARTISIIPPI
  aktiivi    asennoitunut
  passiivi   asennoiduttu