Verbit

ASUA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   asun       
sinä   asut       
hän   asuu       
me    asumme      
te    asutte      
he    asuvat      

PASSIIVI
     asutaan      

IMPERFEKTI         
     asuin       
     asuit       
     asui       
     asuimme      
     asuitte      
     asuivat      

PASSIIVI
     asuttiin     

PERFEKTI
olen   asunut      
olet   asunut      
on    asunut      
olemme  asuneet      
olette  asuneet      
ovat   asuneet      

PASSIIVI
on    asuttu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   asunut      
olit   asunut      
oli   asunut      
olimme  asuneet      
olitte  asuneet      
olivat  asuneet      

PASSIIVI
oli   asuttu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    asu
 et    asu
 ei    asu
 emme   asu
 ette   asu
 eivät   asu


 ei    asuta

  
 en    asunut
 et    asunut
 ei    asunut
 emme   asuneet
 ette   asuneet
 eivät   asuneet


 ei    asuttu


 en  ole asunut
 et  ole asunut
 ei  ole asunut
 emme ole asuneet
 ette ole asuneet
 eivät ole asuneet


 ei  ole asuttu


 en  ollut asunut
 et  ollut asunut
 ei  ollut asunut
 emme olleet asuneet
 ette olleet asuneet
 eivät olleet asuneet


 ei  ollut asuttu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   asuisin      
sinä   asuisit      
hän   asuisi      
me    asuisimme     
te    asuisitte     
he    asuisivat     

PASSIIVI
     asuttaisiin    

PERFEKTI
olisin  asunut      
olisit  asunut      
olisi  asunut      
olisimme asuneet      
olisitte asuneet      
olisivat asuneet      

PASSIIVI
olisi  asuttu      
   
 
 en    asuisi
 et    asuisi
 ei    asuisi
 emme   asuisi
 ette   asuisi
 eivät   asuisi


 ei    asuttaisi


 en  olisi asunut
 et  olisi asunut
 ei  olisi asunut
 emme olisi asuneet
 ette olisi asuneet
 eivät olisi asuneet


 ei  olisi asuttu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   asunen      
sinä   asunet      
hän   asunee      
me    asunemme     
te    asunette     
he    asunevat     

PASSIIVI
     asuttaneen    

PERFEKTI
lienen  asunut      
lienet  asunut      
lienee  asunut      
lienemme asuneet      
lienette asuneet      
lienevät asuneet      

PASSIIVI
lienee  asuttu      
   
 
 en    asune
 et    asune
 ei    asune
 emme   asune
 ette   asune
 eivät   asune


 ei    asuttane


 en  liene asunut
 et  liene asunut
 ei  liene asunut
 emme liene asuneet
 ette liene asuneet
 eivät liene asuneet


 ei  liene asuttu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  asu        
(hän)  asukoon      
(me)   asukaamme     
(te)   asukaa      
(he)   asukoot      

PASSIIVI
     asuttakoon    

PERFEKTI

ole   asunut      
olkoon  asunut      
olkaamme asuneet      
olkaa  asuneet      
olkoot  asuneet      

PASSIIVI
olkoon  asuttu      
   
 

 älä    asu 
 älköön  asuko
 älkäämme asuko
 älkää   asuko
 älkööt  asuko


 älköön  asuttako älä   ole asunut
 älköön  olko asunut
 älkäämme olko asuneet
 älkää  olko asuneet
 älkööt  olko asuneet


 älköön  olko asuttu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     asua       

Pitempi muoto:       
     asuakseni     
     asuaksesi
     asuakseen
     asuaksemme
     asuaksenne
     asuakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  asumassa   
elatiivi   asumasta   
illatiivi  asumaan    
adessiivi  asumalla
abessiivi  asumatta   
instruktiivi asuman    
              
Passiivi
instruktiivi asuttaman   
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   asuessa
 instruktiivi asuen

 Passiivi
 inessiivi   asuttaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  asuminen
 partitiivi  asumista
 

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    asuva
 passiivi   asuttava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    asunut
 passiivi   asuttu