Verbit

AUTTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   autan       
sinä   autat       
hän   auttaa      
me    autamme      
te    autatte      
he    auttavat     

PASSIIVI
     autetaan     

IMPERFEKTI         
     autoin      
     autoit      
     auttoi      
     autoimme     
     autoitte     
     auttoivat     

PASSIIVI
     autettiin     

PERFEKTI
olen   auttanut     
olet   auttanut     
on    auttanut     
olemme  auttaneet     
olette  auttaneet     
ovat   auttaneet     

PASSIIVI
on    autettu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   auttanut     
olit   auttanut     
oli   auttanut     
olimme  auttaneet     
olitte  auttaneet     
olivat  auttaneet     

PASSIIVI
oli   autettu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    auta
 et    auta
 ei    auta
 emme   auta
 ette   auta
 eivät   auta 


 ei    auteta

  
 en    auttanut
 et    auttanut
 ei    auttanut
 emme   auttaneet
 ette   auttaneet
 eivät   auttaneet


 ei    autettu


 en  ole auttanut
 et  ole auttanut
 ei  ole auttanut
 emme ole auttaneet
 ette ole auttaneet
 eivät ole auttaneet


 ei  ole autettu


 en  ollut auttanut
 et  ollut auttanut
 ei  ollut auttanut
 emme olleet auttaneet
 ette olleet auttaneet
 eivät olleet auttaneet


 ei  ollut autettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   auttaisin     
sinä   auttaisit     
hän   auttaisi     
me    auttaisimme    
te    auttaisitte    
he    auttaisivat    

PASSIIVI
     autettaisin    

PERFEKTI
olisin  auttanut     
olisit  auttanut     
olisi  auttanut     
olisimme auttaneet     
olisitte auttaneet     
olisivat auttaneet     

PASSIIVI
olisi  autettu      
   
 
 en    auttaisi
 et    auttaisi
 ei    auttaisi
 emme   auttaisi
 ette   auttaisi
 eivät   auttaisi


 ei    autettaisi


 en  olisi auttanut
 et  olisi auttanut
 ei  olisi auttanut
 emme olisi auttaneet
 ette olisi auttaneet
 eivät olisi auttaneet


 ei  olisi autettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   auttanen     
sinä   auttanet     
hän   auttanee     
me    auttanemme    
te    auttanette    
he    auttanevat    

PASSIIVI
     autettaneen    

PERFEKTI
lienen  auttanut     
lienet  auttanut     
lienee  auttanut     
lienemme auttaneet     
lienette auttaneet     
lienevät auttaneet     

PASSIIVI
lienee  autettu      
   
 
 en    auttane
 et    auttane
 ei    auttane
 emme   auttane
 ette   auttane
 eivät   auttane


 ei    autettane


 en  liene auttanut
 et  liene auttanut
 ei  liene auttanut
 emme liene auttaneet
 ette liene auttaneet
 eivät liene auttaneet


 ei  liene autettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  auta       
(hän)  auttakoon     
(me)   auttakaamme    
(te)   auttakaa     
(he)   auttanevat    

PASSIIVI
     autettakoon    

PERFEKTI

ole   auttanut     
olkoon  auttanut     
olkaamme auttaneet     
olkaa  auttaneet     
olkoot  auttaneet     

PASSIIVI
olkoon  autettu      
   
 

 älä    auta
 älköön  auttako
 älkäämme auttako
 älkää   auttako
 älkööt  auttako


 älköön  autettako älä   ole auttanut
 älköön  olko auttanut
 älkäämme olko auttaneet
 älkää  olko auttaneet
 älkööt  olko auttaneet


 älköön  olko autettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     auttaa      

Pitempi muoto:       
     auttaakseni    
     auttaaksesi
     auttaakseen
     auttaaksemme
     auttaaksenne
     auttaakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  auttamassa  
elatiivi   auttamasta  
illatiivi  auttamaan   
adessiivi  auttamalla
abessiivi  auttamatta  
instruktiivi auttaman   
              
Passiivi
instruktiivi autettaman  
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   auttaessa
 instruktiivi auttaen

 Passiivi
 inessiivi   autettaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  auttaminen
 partitiivi  auttamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    auttava
 passiivi   autettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    auttanut
 passiivi   autettu