Verbit

AVATA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   avaan       
sinä   avaat       
hän   avaa       
me    avaamme      
te    avaatte      
he    avaavat      

PASSIIVI
     avataan      

IMPERFEKTI         
     avasin      
     avasit      
     avasi       
     avasimme     
     avasitte     
     avasivat     

PASSIIVI
     avattiin     

PERFEKTI
olen   avannut      
olet   avannut      
on    avannut      
olemme  avanneet     
olette  avanneet     
ovat   avanneet     

PASSIIVI
on    avattu      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   avannut      
olit   avannut      
oli   avannut      
olimme  avanneet     
olitte  avanneet     
olivat  avanneet     

PASSIIVI
oli   avattu      
   
 KIELTOMUOTO
 en    avaa
 et    avaa
 ei    avaa
 emme   avaa
 ette   avaa
 eivät   avaa


 ei    avata 

  
 en    avannut
 et    avannut
 ei    avannut
 emme   avanneet
 ette   avanneet
 eivät   avanneet


 ei    avattu


 en  ole avannut
 et  ole avannut
 ei  ole avannut
 emme ole avanneet
 ette ole avanneet
 eivät ole avanneet


 ei  ole avattu 


 en  ollut avannut
 et  ollut avannut
 ei  ollut avannut
 emme olleet avanneet
 ette olleet avanneet
 eivät olleet avanneet


 ei  ollut avattu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   avaisin      
sinä   avaisit      
hän   avaisi      
me    avaisimme     
te    avaisitte     
he    avaisivat     

PASSIIVI
     avattaisiin    

PERFEKTI
olisin  avannut      
olisit  avannut      
olisi  avannut      
olisimme avanneet     
olisitte avanneet     
olisivat avanneet     

PASSIIVI
olisi  avattu      
   
 
 en    avaisi
 et    avaisi
 ei    avaisi
 emme   avaisi
 ette   avaisi
 eivät   avaisi


 ei    avattaisi


 en  olisi avannut
 et  olisi avannut
 ei  olisi avannut
 emme olisi avanneet
 ette olisi avanneet
 eivät olisi avanneet


 ei  olisi avattu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   avannen      
sinä   avannet      
hän   avannee      
me    avannemme     
te    avannette     
he    avannevat     

PASSIIVI
     avattaneen    

PERFEKTI
lienen  avannut      
lienet  avannut      
lienee  avannut      
lienemme avanneet     
lienette avanneet     
lienevät avanneet     

PASSIIVI
lienee  avattu      
   
 
 en    avanne
 et    avanne
 ei    avanne
 emme   avanne
 ette   avanne
 eivät   avanne


 ei    avattane


 en  liene avannut
 et  liene avannut
 ei  liene avannut
 emme liene avanneet
 ette liene avanneet
 eivät liene avanneet


 ei  liene avattu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  avaa       
(hän)  avatkoon     
(me)   avatkaamme    
(te)   avatkaa      
(he)   avatkoot     

PASSIIVI
     avattakoon    

PERFEKTI

ole   avannut      
olkoon  avannut      
olkaamme avanneet     
olkaa  avanneet     
olkoot  avanneet     

PASSIIVI
olkoon  avattu      
   
 

 älä    avaa
 älköön  avatko
 älkäämme avatko
 älkää   avatko
 älkööt  avatko


 älköön  avattako älä   ole avannut
 älköön  olko avannut
 älkäämme olko avanneet
 älkää  olko avanneet
 älkööt  olko avanneet


 älköön  olko avattu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     avata       

Pitempi muoto:       
     avatakseni    
     avataksesi
     avatakseen
     avataksemme
     avataksenne
     avatakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  avaamassa   
elatiivi   avaamasta   
illatiivi  avaamaan   
adessiivi  avaamalla
abessiivi  avaamatta   
instruktiivi avaaman    
              
Passiivi
instruktiivi avattaman   
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   avatessa 
 instruktiivi avaten

 Passiivi
 inessiivi   avattaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  avaaminen
 partitiivi  avaamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    avaava
 passiivi   avattava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    avannut
 passiivi   avattu