Verbit

AVUSTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   avustan      
sinä   avustat      
hän   avustaa      
me    avustamme     
te    avustatte     
he    avustavat     

PASSIIVI
     avustetaan    

IMPERFEKTI         
     avustin      
     avustit      
     avusti      
     avustimme     
     avustitte     
     avustivat     

PASSIIVI
     avustettiin    

PERFEKTI
olen   avustanut     
olet   avustanut     
on    avustanut     
olemme  avustaneet    
olette  avustaneet    
ovat   avustaneet    

PASSIIVI
on    avustettu     

PLUSKVAMPERFEKTI

olin   avustanut     
olit   avustanut     
oli   avustanut     
olimme  avustaneet    
olitte  avustaneet    
olivat  avustaneet    

PASSIIVI
oli   avustettu     
   
 KIELTOMUOTO
 en    avusta
 et    avusta
 ei    avusta
 emme   avusta
 ette   avusta
 eivät   avusta


 ei    avusteta

  
 en    avustanut
 et    avustanut
 ei    avustanut
 emme   avustaneet
 ette   avustaneet
 eivät   avustaneet


 ei    avustettu


 en  ole avustanut
 et  ole avustanut
 ei  ole avustanut
 emme ole avustaneet
 ette ole avustaneet
 eivät ole avustaneet


 ei  ole avustettu en  ollut avustanut
 et  ollut avustanut
 ei  ollut avustanut
 emme olleet avustaneet
 ette olleet avustaneet
 eivät olleet avustaneet


 ei  ollut avustettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS 
minä   avustaisin    
sinä   avustaisit    
hän   avustaisi     
me    avustaisimme   
te    avustaisitte   
he    avustaisivat   

PASSIIVI
     avustettaisiin  

PERFEKTI
olisin  avustanut     
olisit  avustanut     
olisi  avustanut     
olisimme avustaneet    
olisitte avustaneet    
olisivat avustaneet    

PASSIIVI
olisi  avustettu     
   
 
 en    avustaisi
 et    avustaisi
 ei    avustaisi
 emme   avustaisi
 ette   avustaisi
 eivät   avustaisi


 ei    avustettaisi


 en  olisi avustanut
 et  olisi avustanut
 ei  olisi avustanut
 emme olisi avustaneet
 ette olisi avustaneet
 eivät olisi avustaneet


 ei  olisi avustettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   avustanen     
sinä   avustanet     
hän   avustanee     
me    avustanemme    
te    avustanette    
he    avustanevat    

PASSIIVI
     avustettaneen   

PERFEKTI
lienen  avustanut     
lienet  avustanut     
lienee  avustanut     
lienemme avustaneet    
lienette avustaneet    
lienevät avustaneet    

PASSIIVI
lienee  avustettu     
   
 
 en    avustane
 et    avustane
 ei    avustane
 emme   avustane
 ette   avustane
 eivät   avustane


 ei    avustettane


 en  liene avustanut
 et  liene avustanut
 ei  liene avustanut
 emme liene avustaneet
 ette liene avustaneet
 eivät liene avustaneet


 ei  liene avustettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  avusta      
(hän)  avustakoon    
(me)   avustakaamme   
(te)   avustakaa     
(he)   avustakoot    

PASSIIVI
     avustettakoon   

PERFEKTI

ole   avustanut     
olkoon  avustanut     
olkaamme avustaneet    
olkaa  avustaneet    
olkoot  avustaneet    

PASSIIVI
olkoon  avustettu     
   
 

 älä    avusta 
 älköön  avustako
 älkäämme avustako
 älkää   avustako
 älkööt  avustako


 älköön  avustettako älä   ole avustanut
 älköön  olko avustanut
 älkäämme olko avustaneet
 älkää  olko avustaneet
 älkööt  olko avustaneet


 älköön  olko avustettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     avustaa      

Pitempi muoto:       
     avustaakseni   
     avustaaksesi
     avustaakseen
     avustaaksemme
     avustaaksenne
     avustaakseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  avustamassa  
elatiivi   avustamasta  
illatiivi  avustamaan  
adessiivi  avustamalla
abessiivi  avustamatta  
instruktiivi avustaman   
              
Passiivi
instruktiivi avustettaman 
              
              

   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   avustaessa
 instruktiivi avustaen

 Passiivi
 inessiivi   avustettaessa


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  avustaminen
 partitiivi  avustamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    avustava 
 passiivi   avustettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    avustanut
 passiivi   avustettu