Verbit

HENGITTÄÄ

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   hengitän     
sinä   hengität     
hän   hengittää     
me    hengitämme    
te    hengitätte    
he    hengittävät    

PASSIIVI
     hengitetään    

IMPERFEKTI         
     hengitin     
     hengitit     
     hengitti     
     hengitimme    
     hengititte    
     hengittivät    

PASSIIVI
     hengitettiin   

PERFEKTI
olen   hengittänyt    
olet   hengittänyt    
on    hengittänyt    
olemme  hengittäneet   
olette  hengittäneet   
ovat   hengittäneet   

PASSIIVI
on    hengitetty    

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   hengittänyt    
olit   hengittänyt    
oli   hengittänyt    
olimme  hengittäneet   
olitte  hengittäneet   
olivat  hengittäneet   

PASSIIVI
oli   hengitetty    
   
 KIELTOMUOTO 
 en    hengitä
 et    hengitä
 ei    hengitä
 emme   hengitä
 ette   hengitä
 eivät   hengitä


 ei    hengitetä

  
 en    hengittänyt
 et    hengittänyt
 ei    hengittänyt
 emme   hengittäneet
 ette   hengittäneet
 eivät   hengittäneet


 ei    hengitetty


 en  ole hengittänyt
 et  ole hengittänyt
 ei  ole hengittänyt
 emme ole hengittäneet
 ette ole hengittäneet
 eivät ole hengittäneet


 ei  ole hengitetty


 en  ollut hengittänyt
 et  ollut hengittänyt
 ei  ollut hengittänyt
 emme olleet hengittäneet
 ette olleet hengittäneet
 eivät olleet hengittäneet


 ei  ollut hengitetty
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   hengittäisin   
sinä   hengittäisit   
hän   hengittäisi    
me    hengittäisimme  
te    hengittäisitte  
he    hengittäisivät  

PASSIIVI
     hengitettäisiin  

PERFEKTI
olisin  hengittänyt    
olisit  hengittänyt    
olisi  hengittänyt    
olisimme hengittäneet   
olisitte hengittäneet   
olisivat hengittäneet   

PASSIIVI
olisi  hengitetty    
   
 
 en    hengittäisi
 et    hengittäisi
 ei    hengittäisi
 emme   hengittäisi
 ette   hengittäisi
 eivät   hengittäisi


 ei    hengitettäisi


 en  olisi hengittänyt
 et  olisi hengittänyt
 ei  olisi hengittänyt
 emme olisi hengittäneet
 ette olisi hengittäneet
 eivät olisi hengittäneet


 ei  olisi hengitetty
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   hengittänen    
sinä   hengittänet    
hän   hengittänee    
me    hengittänemme   
te    hengittänette   
he    hengittänevät   

PASSIIVI
     hengitettäneen  

PERFEKTI
lienen  hengittänyt    
lienet  hengittänyt    
lienee  hengittänyt    
lienemme hengittäneet   
lienette hengittäneet   
lienevät hengittäneet   

PASSIIVI
lienee  hengitetty    
   
 
 en    hengittäne
 et    hengittäne
 ei    hengittäne
 emme   hengittäne
 ette   hengittäne
 eivät   hengittäne


 ei    hengitettäne


 en  liene hengittänyt
 et  liene hengittänyt
 ei  liene hengittänyt
 emme liene hengittäneet
 ette liene hengittäneet
 eivät liene hengittäneet


 ei  liene hengitetty
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  hengitä      
(hän)  hengittäköön   
(me)   hengittäkäämme  
(te)   hengittäkää    
(he)   hengittäkööt   

PASSIIVI
     hengitettäköön  

PERFEKTI

ole   hengittänyt    
olkoon  hengittänyt    
olkaamme hengittäneet   
olkaa  hengittäneet   
olkoot  hengittäneet   

PASSIIVI
olkoon  hengitetty    
   
 

 älä    hengitä  
 älköön  hengittäkö
 älkäämme hengittäkö
 älkää   hengittäkö
 älköot  hengittäkö


 älköön  hengitettäkö älä   ole hengittänyt
 älköön  olko hengittänyt
 älkäämme olko hengittäneet
 älkää  olko hengittäneet
 älkööt  olko hengittäneet


 älköön  olko hengitetty
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       
Lyhyempi muoto:      
     hengittää     

Pitempi muoto:       
     hengittääkseni  
     hengittääksesi
     hengittääkseen
     hengittääksemme
     hengittääksenne
     hengittääkseen

III INFINITIIVI      
inessiivi  hengittämässä 
elatiivi   hengittämästä 
illatiivi  hengittämään 
adessiivi  hengittämällä
abessiivi  hengittämättä 
instruktiivi hengittämän  
              
Passiivi
instruktiivi hengitettämän 
              
              
   
 II INFINITIIVI
 inessiivi   hengittäessä 
 instruktiivi hengittäen 

 Passiivi
 inessiivi   hengitettäessä


 IV INFINITIIVI
 nominatiivi  hengittäminen
 partitiivi  hengittämistä
    

 I PARTISIIPPI 
 aktiivi    hengittävä
 passiivi   hengitettävä

 II PARTISIIPPI 
 aktiivi    hengittänyt
 passiivi   hengitetty