Verbit

PYRKIÄ

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   pyrin      
sinä   pyrit      
hän    pyrkii      
me    pyrimme     
te    pyritte     
he    pyrkivät     
 
PASSIIVI
     pyritään     

IMPERFEKTI         
     pyrin       
     pyrit       
     pyrki       
     pyrimme      
     pyritte      
     pyrkivät     

PASSIIVI
     pyrittiin     

PERFEKTI
olen   pyrkinyt     
olet   pyrkinyt     
on    pyrkinyt     
olemme  pyrkineet     
olette  pyrkineet     
ovat   pyrkineet     

PASSIIVI
on    pyritty      

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   pyrkinyt     
olit   pyrkinyt     
oli   pyrkinyt     
olimme  pyrkineet     
olitte  pyrkineet     
olivat  pyrkineet     

PASSIIVI
oli   pyritty      
   
 KIELTOMUOTO
 en    pyri
 et    pyri
 ei    pyri
 emme   pyri
 ette   pyri
 eivät   pyri


 ei    pyritä

  
 en    pyrkinyt
 et    pyrkinyt
 ei    pyrkinyt
 emme   pyrkineet
 ette   pyrkineet
 eivät   pyrkineet


 ei    pyritty


  en   ole pyrkinyt
  et   ole pyrkinyt
  ei   ole pyrkinyt
  emme  ole pyrkineet
  ette  ole pyrkineet
  eivät  ole pyrkineet


  ei   ole pyritty


  en  ollut pyrkinyt
  et  ollut pyrkinyt
  ei  ollut pyrkinyt
  emme olleet pyrkineet
  ette olleet pyrkineet
  eivät olleet pyrkineet


  ei  ollut pyritty
Aktiivin konditionaali
PREESENS 
minä   pyrkisin     
sinä   pyrkisit     
hän   pyrkisi      
me    pyrkisimme    
te    pyrkisitte    
he    pyrkisivät    

PASSIIVI
     pyrittäisiin   

PERFEKTI
olisin  pyrkinyt     
olisit  pyrkinyt     
olisi  pyrkinyt     
olisimme pyrkineet     
olisitte pyrkineet     
olisivat pyrkineet     

PASSIIVI
olisi  pyritty      
   
 
 en     pyrkisi
 et     pyrkisi
 ei     pyrkisi
 emme    pyrkisi
 ette    pyrkisi
 eivät    pyrkisi


 ei     pyrittäisi


  en olisi  pyrkinyt
  et olisi  pyrkinyt
  ei olisi  pyrkinyt
  emme olisi pyrkineet
  ette olisi pyrkineet
  eivät olisi pyrkineet


  ei olisi  pyritty
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   pyrkinen     
sinä   pyrkinet     
hän   pyrkinee     
me    pyrkinemme    
te    pyrkinette    
he    pyrkinevät    

PASSIIVI
     pyrittäneen    

PERFEKTI
lienen  pyrkinyt     
lienet  pyrkinyt     
lienee  pyrkinyt     
lienemme pyrkineet     
lienette pyrkineet     
lienevät pyrkineet     

PASSIIVI
lienee  pyritty      
   
 
  en     pyrkine
  et     pyrkine
  ei     pyrkine
  emme    pyrkine
  ette    pyrkine
  eivät    pyrkine


  ei     pyrittäne


  en  liene pyrkinyt
  et  liene pyrkinyt
  ei  liene pyrkinyt
  emme liene pyrkineet
  ette liene pyrkineet
  eivät liene pyrkineet


  ei  liene pyritty
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  pyri       
(hän)  pyrkiköön     
(me)   pyrkikäämme    
(te)   pyrkikää     
(he)   pyrkikööt     

PASSIIVI
     pyrittäköön    

PERFEKTI

ole   pyrkinyt     
olkoon  pyrkinyt     
olkaamme pyrkineet     
olkaa  pyrkineet     
olkoot  pyrkineet     

PASSIIVI

olkoon  pyritty      
   
 

  älä     pyri  
  älköön   pyrkikö
  älkäämme  pyrkikö
  älkää    pyrkikö
  älkööt   pyrkikö


  älköön   pyrittäkö  älä ole    pyrkinyt
  älköön olko  pyrkinyt
  älkäämme olko pyrkineet
  älkää olko  pyrkineet
  älkööt olko  pyrkineet  älköön olko  pyritty
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     pyrkiä      

Pitempi muoto:       
     pyrkiäkseni    
     pyrkiäksesi
     pyrkiäkseen
     pyrkiäksemme
     pyrkiäksenne
     pyrkiäkseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  pyrkimässä  
elatiivi   pyrkimästä  
illatiivi  pyrkimään   
adessiivi  pyrkimällä
abessiivi  pyrkimättä  
instruktiivi pyrkimän   
              
Passiivi
instruktiivi pyrittämän  
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi  pyrkiessä
 instruktiivi pyrkien

 Passiivi
inessiivi  pyrittäessä


  IV INFINITIIVI

  nominatiivi pyrkiminen
  partitiivi  pyrkimistä
 

  I PARTISIIPPI
  aktiivi   pyrkivä
  passiivi   pyrittävä

 II PARTISIIPPI
  aktiivi   pyrkinyt
  passiivi   pyritty