Verbit

SAADA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   saan       
sinä   saat       
hän    saa       
me    saamme      
te    saatte      
he    saavat      

PASSIIVI
     saadaan     

IMPERFEKTI         
     sain       
     sait       
     sai        
     saimme      
     saivat      
     saivat      

PASSIIVI
     saatiin      

PERFEKTI
olen   saanut      
olet   saanut      
on    saanut      
olemme  saaneet      
olette  saaneet      
ovat   saaneet      

PASSIIVI
on    saatu       

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   saanut      
olit   saanut      
oli   saanut      
olimme  saaneet      
olitte  saaneet      
olivat  saaneet      

PASSIIVI
oli   saatu       
   
  KIELTOMUOTO
  en    saa
  et    saa
  ei    saa
  emme   saa
  ette   saa
  eivät   saa


  ei    saada

  
  en    saanut
  et    saanut
  ei    saanut
  emme   saaneet
  ette   saaneet
  eivät   saaneet


  ei    saatu 


  en   ole saanut
  et   ole saanut
  ei   ole saanut
  emme  ole saaneet
  ette  ole saaneet
  eivät  ole saaneet


  ei   ole saatu 


  en  ollut saanut
  et  ollut saanut
  ei  ollut saanut
  emme olleet saaneet
  ette olleet saaneet
  eivät olleet saaneet


  ei  ollut saatu
Aktiivin konditionaali
PREESENS
minä   saisin      
sinä   saisit      
hän   saisi       
me    saisimme     
te    saisitte     
he    saisivat     

PASSIIVI
     saataisiin    

PERFEKTI
olisin  saanut      
olisit  saanut      
olisi  saanut      
olisimme saaneet      
olisitte saaneet      
olisivat saaneet      

PASSIIVI
olisi  saatu       
   
 
 en     saisi
 et     saisi
 ei     saisi
 emme    saisi
 ette    saisi
 eivät    saisi


 ei     saataisi 


  en  olisi  saanut
  et  olisi  saanut
  ei  olisi  saanut
  emme olisi  saaneet
  ette olisi  saaneet
  eivät olisi  saaneet


  ei olisi  saatu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   saanen      
sinä   saanet      
hän   saanee      
me    saanemme     
te    saanette     
he    saanevat     

PASSIIVI
     saataneen     

PERFEKTI
lienen  saanut      
lienet  saanut      
lienee  saanut      
lienemme saaneet      
lienette saaneet      
lienevät saaneet      

PASSIIVI
lienee  saatu       
   
 
  en     saane
  et     saane
  ei     saane
  emme    saane
  ette    saane
  eivät    saane


  ei     saatane 


  en  liene saanut
  et  liene saanut
  ei  liene saanut
  emme liene saaneet
  ette liene saaneet
  eivät liene saaneet


  ei  liene saatu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  saa        
(hän)  saakoon      
(me)   saakaamme     
(te)   saakaa      
(he)   saakoot      

PASSIIVI
     saatakoon     

PERFEKTI

ole   saanut      
olkoon  saanut      
olkaamme saaneet      
olkaa  saaneet      
olkoot  saaneet      

PASSIIVI

olkoon  saatu       
   
 

  älä     saa
  älköön   saako
  älkäämme  saako
  älkää    saako
  älkööt   saako


  älköön   saatako   älä   ole  saanut
  älköön  olko  saanut
  älkäämme olko  saaneet
  älkää  olko  saaneet
  älkööt  olko  saaneet  älköön olko saatu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     saada       

Pitempi muoto:       
     saadakseni    
     saadaksesi
     saadakseen
     saadaksemme
     saadaksenne
     saadakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  saamassa   
elatiivi   saamasta   
illatiivi  saamaan    
adessiivi  saamalla 
abessiivi  saamatta   
instruktiivi saaman    
              
Passiivi
instruktiivi saataman   
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi  saadessa
 instruktiivi saaden

 Passiivi
 inessiivi  saataessa 


  IV INFINITIIVI

  nominatiivi saaminen 
  partitiivi  saamista 
  

  I PARTISIIPPI 
  aktiivi   saava 
  passiivi   saatava 

  II PARTISIIPPI 
  aktiivi   saanut 
  passiivi   saatu